Betere pensioenstelsels

Naar aanleiding van het verhaal ‘Ongelijkheid’ en beeldvorming in de Nederlandse pensioenwereld in de Financial Investigator kreeg ik van een lezer van de conceptversie de vraag: als je vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel zo goed is, waarom dan alle problemen?

De basis is goed. Veel onvrede is onterecht. Wel zijn er problemen met draagvlak en vertrouwen ontstaan die gezien moeten worden tegen de achtergrond van internationale financiële en demografische vraagstukken die Nederland raken. Omdat er niet tijdig aangepast is aan veranderende omstandigheden. De vergrijzing maakt herstel van vertrouwen noodzakelijk door het opnieuw leggen van verbindingen en door nieuwe gemeenschapsvorming, die vergrijzingklaar maakt.

Dat gaat verder dan alleen de oplopende kosten van zorg en pensioen, of de omgang met werk en werkenden. Het gaat ook om de interacties met politieke, sociale en culturele veranderingen op lokaal niveau en het benutten van mogelijkheden die de vergrijzing biedt.

Terug naar de bedoeling zou een oplossing kunnen bieden. Samen met anderen schreef ik er een ‘open brief’ over aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, waarin de problemen van het verdrag van Maastricht in een Europa met verschillende pensioenstelsels . Het leverde een uitvoerig antwoord van Europees commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Jyrki Katainen op. Als u er meer over wilt weten: neem dan even contact op.


Ingeschreven bij de KvK onder nummer 32165210